ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ