ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μακροχρόνια μίσθωση με εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής ακινήτου κοινωφελούς ιδρύματος: