Οικονομικά Στοιχεία


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014