Οικονομικά Στοιχεία


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017