Νοσοκομείο Παπαγεωργίου


Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ευθύνη του σχεδιασμού, της εκπόνησης των μελετών, της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων και την προμήθεια του ιατροτεχνικού εξοπλισμού είχε το ίδρυμα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ σύμφωνα με σχετική σύμβαση που υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο.

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1993, διήρκησε 4 έτη και ολοκληρώθηκε το 1997.

Η ανέγερση του Νοσοκομείου είχε ως στόχο να καλύψει την έλλειψη νοσοκομειακής υποδομής σε όλο το δυτικό μέρος της πόλης, οι κάτοικοι του όποιου ήταν υποχρεωμένοι να μετακινούνται σε μεγάλη απόσταση. Εκτός από τη μεγάλη ποικιλία των υπηρεσιών και το δυναμικό του, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακρίνεται και για τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του: πλήρης μηχανοργάνωση, σύστημα παροχής ιατρικών συμβουλών εξ αποστάσεως, τηλεοπτικό κύκλωμα στα χειρουργεία που συνδέεται με τις αίθουσες συνεδριάσεων και το αμφιθέατρο για τα ιατρικά συνέδρια, εξοπλισμός ιατρικής απεικόνισης (τομογραφία, στεφανογράφημα, αγγειογράφημα κ.α ). Οι χώροι έχουν επίσης σχεδιαστεί έτσι ώστε να περιορίζονται οι μετακινήσεις.

Σήμερα το Ίδρυμα Παπαγεωργίου συμμετέχει στη σύνθεση του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με τρία μέλη και συνεχίζει να στηρίζει και να παρέχει σ’ αυτό οποιαδήποτε οικονομική κάλυψη και βοήθεια.

Μεγάλα Έργα


Πρόσφατα Νέα & Ανακοινώσεις