Βρεφονηπιακός Σταθμός του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ σχεδιάστηκε και οικοδομήθηκε στον υπαίθριο χώρο του Νοσοκομείου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Οι δαπάνες ανέγερσης και εξοπλισμού του, που ανέρχονται στο ποσό των € 500.000,00, καλύφθηκαν εξολοκλήρου από το Ίδρυμα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Το ως άνω έργο αποτελεί πραγμάτωση υπόσχεσης του Ιδρύματος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ προς τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου, ώστε να λυθεί ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας, όσον αφορά τη φύλαξη και φροντίδα των παιδιών του κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Μεγάλα Έργα


Πρόσφατα Νέα & Ανακοινώσεις